Waarom een weekendje weg goed is voor je gezondheid

Alles wat de klok tegenwoordig wel slaat is werken, het onderhouden van verschillende contacten of de vele andere verplichtingen waar je niet omheen kunt. Dat heeft op den duur allemaal zijn invloed op het lichaam, zowel fysiek als psychisch. Het kan soms jaren duren voordat de gevolgen merkbaar zullen zijn, maar is het dan nou een groot deel van de schade al veroorzaakt. Op tijd voor de nodige rust zorgen is dus aangeraden en kan dat het best in het weekend gebeuren.

Even eruit brengt de balans terug

De dagelijkse sleur doorbreken doe je pas wanneer het lichaam de kans krijgt weer even tot rust te komen. Daarvoor hoef je niet speciaal een dure vakantie te boeken, maar is een weekendje weg al voldoende. Het draait allemaal om de wijze waarop alles gepland is, van het vertrek tot de aankomst terug thuis. Niets moet geforceerd of moeizaam verlopen en vermijd je dus situaties die toch tot ergernis zullen leiden. Zo kan het gebeuren dat de reis naar zo een weekendbestemming vermoeiend is en het beter uitkomt de trein of een taxi te pakken. Zo zorg je ervoor dat het weekendje weg gegarandeerd voor de nodige ontspanning zal zorgen. Het is deze ontspanning die ervoor zorgt dat de rest van de week en zelfs veel langer je in staat bent om zaken weer met een heldere en nuchter blik te bekijken. Dat komt niet alleen jouw werkprestaties ten goede, maar heeft zeker ook grote voordelen op persoonlijk gebied.

Kies iets uit wat jij leuk vindt!

Dat zal je wel logisch vinden, maar loopt het in de praktijk vaak anders uit. Je bent bijvoorbeeld snel geneigd te luisteren naar wat anderen in het gezin graag willen doen waardoor je na een weekendje “rust” toch met een gespannen hoofd naar het werk vertrekt. Daar mag er helemaal geen sprake van zijn en doe je lekker waar jij zin in hebt. Dat kan variëren van het zitten te luieren tot het meedoen aan wat sportactiviteiten. Alles wat je maar nodig hebt om jouw balans terug te vinden en daarmee jouw gezondheid positief te beïnvloeden. Mentaal en fysiek krijgt het lichaam een ware oppepper en stap je daarna zelfverzekerd de nieuwe week binnen. Omdat de sleur van het dagelijks leven verbroken is met een weekendje weg, is het mentaal ook eenvoudiger vat te krijgen op veranderingen om jou heen. Zo kom je gauw op tal van nieuwe ideeën en beschik je uiteraard over de energie om die tot uitvoer te brengen. Allemaal voordelen van een paar dagen voor jezelf nemen.

Wacht dus niet te lang met het plannen van een weekendje weg (bijvoorbeeld bij een camping Voorthuizen) en zorg ervoor dat het een paar dagen worden die helemaal erop gericht zijn om jou te rust te brengen. Is het wat lichamelijke rust die jou goed zal doen of moet het juist komen van wat ontspanning op mentaal vlak? Er is altijd wel wat te vinden voor de nodige ontspanning en zullen de voordelen voor je gezondheid zich zeker doen gelden.…

Hoe ziet de gezondheid van een klusjesman eruit?

Als klusjesman of vrouw ben je de ganse werkdag in de weer om zo een beetje alles gedaan te krijgen wat er van jou wordt verwacht. Je komt na zo een drukke werkdag dus er zelden aan toe om ook eens goed uit te rusten of een gezonde maaltijd te gebruiken. Dit druk leefschema zal op den duur de gezondheid natuurlijk niet ten goede komen, maar weet de slimme klusjesman dat gelukkig wel goed aan te pakken.

Het werk vereist een optimale gezondheid

Bezig zijn met alles wat er nu te repareren valt en nog meer komt bij kijken zal voor de doorsnee mens al voor problemen zorgen wanneer dat op regelmatige basis zou moeten gebeuren. Denk er maar eens over na om steeds op een ladder te moeten klimmen of juist in een smalle ruimte te moeten kruipen om een verborgen leiding op te kunnen sporen. Voor velen onder ons zou dat wel voor de nodige spierpijnen zorgen na zo een werkdag. Ook zou je zeker ook niet meer over energie beschikken om daarna ook eens lekker met vrienden en familie bezig te zijn.

Het zal dus wel duidelijk zijn dat de gezondheid van zo een klusjesman niet alleen optimaal moet zijn, maar zeker ook zo zal moeten blijven. Belangrijk voor het instant houden van een goede gezondheid is een goed uitgebalanceerd dieet welke zeker voldoende calorieën moet bevatten om de klusjesman voldoende energie te geven.

Ook de conditie moet op peil zijn

Wie eens een keer in de vliering heeft moeten rondkruipen of heeft moeten meehelpen de tuin her in te richten zal wel weten hoe vermoeiend het is en is niet alleen een goede gezondheid belangrijk hiervoor. Ook de conditie zal geheel op peil moeten zijn om niet na één dagje werken weer voor een paar dagen rust nodig te hebben. Loodgieters Amsterdam beschikken zeker ook over het nodige uithoudingsvermogen om elke klus binnen de kortste keren af te ronden. Dit komt zeker ook de klant ten goede omdat er zo ook minder uurtjes nodig zijn en de klant dus een aanvaardbare rekening gepresenteerd krijgt.

De klusjesman zal bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden ook de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen en vooral de nadruk leggen op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een goed stofmasker en een stevige veiligheidsbril. Zo zorgt de klusjesman ervoor om onder alle werkomstandigheden zijn persoonlijke veiligheid te waarborgen.

Als klusjesman kom je nogal een groot aantal werkzaamheden tegen die niet alleen het uiterste zullen vergen van het oplossingsvermogen, maar ook van de algemene gezondheidstoestand en uithoudingsvermogen van het lichaam. Een goed voedingspatroon hoort daarom ook thuis in het leven van elke klusjesman en kan het geheel compleet worden gemaakt door gebruik te maken van de juiste veiligheidsattributen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Een gezonde klusjesman straalt dat zeker ook uit en zullen de opgeleverde werkzaamheden daar ook een weerspiegeling van zijn.…

De geestelijke gezondheid van een loodgieter t.o.v. een professor

Bij het uitvoeren van werkzaamheden, ongeacht het beroep, zal er niet alleen fysiek, maar zeker ook mentaal het nodige vereist zijn om ervoor te zorgen dat alles naar wens verloopt en het werk geen ongewenste wending aan zal nemen. De geestelijke gezondheid is daarbij van groot belang en zal een loodgieter daarbij zeker niet onder mogen doen voor die van een professor. Het komt maar al te vaak voor dat men neerkijkt op beroepen waar er veel handenarbeid van te pas komt en heeft men geen idee hoeveel denkwerk er daarbij ook aan te pas komt.

Wat wordt onder de geestelijke gezondheid verstaan?

Een geestelijk gezond mens zal zich altijd lekker in zijn vel voelen en straalt dat gevoel ook uit naar zijn omgeving. Ook bij het uitvoeren van werkzaamheden zal dat te merken zijn omdat een mentaal stabiele persoon zich beter zal kunnen concentreren en er ook op zal toezien dat alles tot in de puntjes toe goed afgerond zal worden. Geestelijke ongezondheid zal zich op den duur ook manifesteren in de vorm van lichamelijke gebreken zoals hoofdpijn, duizeligheid en trillende handen. Dit zijn zeker geen lichaamsklachten die een loodgieter kan gebruiken tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden.

Een professor verricht dan wel niet zulke fysieke werkzaamheden als een loodgieter, maar is de geestelijke gezondheid ook van belang voor het wel kunnen functioneren van zo een persoon. Een nuchter denkvermogen is zeker geen luxe voor dit beroep en zal een professor die niet standvastig is in zijn argumenten niet serieus genomen worden.

Het werk van een professor eist dus meer van de geestelijke gezondheid?

Dat zou men wellicht denken, maar is het onderscheidt niet zo eenvoudig te maken. Beide beroepen vereisen op hun vlak een grote mate van nauwkeurigheid en consistentie en kan dit alleen bereikt worden wanneer het concentratievermogen niet beïnvloedt wordt door een slechte geestelijke gezondheid. Het werk van een professor mag zich dan wel op een compleet ander vlak bevinden dan die van een loodgieter, maar verlangen klanten van een goede loodgieter ook dat hij over het nodige inzicht beschikt om in moeilijke situaties snel de juiste beslissingen te kunnen nemen. Een bijkomend feit dat zeker niet over het hoofd mag worden gezien is dat er grotere consequenties verbonden zijn aan het verkeerd uitvoeren van werkzaamheden bij een loodgieter ten opzichte van een professor. Bij een loodgieter zal het bijvoorbeeld te merken zijn aan een niet goed functionerende verwarming of een leiding die daags na het plaatsen al gesprongen is.

De geestelijke gezondheid is voor ieder mens niet los te koppelen van de fysieke, maar zijn de symptomen niet zo eenvoudig waar te nemen. Bij het beroep van loodgieter zullen de werkzaamheden er zeker onder leiden met als gevolg grote schade en extra kosten. Een loodgieter in Arnhem zal dat zeker nooit overkomen omdat men er altijd erop toeziet dat de gezondheid altijd in een optimale conditie verkeert. Bij een professor zal het wel niet zo hard lopen en is er meer tijd beschikbaar om het probleem te achterhalen en op te lossen.

Page title: De geestelijke gezondheid van een loodgieter t.o.v. een professor…

Tips om het gedrag van uw kinderen positief te beïnvloeden

Als u zelf kinderen heeft dan weet u zelf ook dat het gedrag van kinderen heel vaak en per dag of zelfs moment kan verschillen. Als moeder van een peuter van twee jaar is het dagelijks omgaan met “tantrums” want zogenaamd is dit de peuter pubertijd? Wanneer houd dit eens op denken wij vaak. Maar het is niet altijd en de hele dag drama met de kids. Gelukkig kunnen wij ook met de juiste hand vaten leren hoe we hun gedrag kunnen beïnvloeden.

Negatief gedrag

Wij weten vaak genoeg niet hoe we moeten omgaan met negatief gedrag van ons kind. Het is natuurlijk best moeilijk als uw kind op de grond in de Albert Heijn ligt te rollen omdat het van jou geen chocolade reep mag. Wat wel goed is om de weten is dat achter het gedrag van kinderen er altijd iets schuilt, er is een reden voor dit gedrag. Vaak is het zo dat ze zich niet zo goed kunnen uiten, het is moeilijk voor hun om aan te geven wat ze voelen. Ze uiten dan hun misnoegen of hun wensen op de manier waarop zij denken dat het goed is.

Hoe zet ik negatief gedrag om in positief gedrag?

Wat ouders vaak horen is ook “ ow wat is jou kindje lief” en dan denk jij als ouder soms kom maar eens thuis kijken. Vaak genoeg gedragen kinderen zich erg “netjes” buitenshuis. Maar dan vraagt u zich ook af waarom gedraagt mijn kind zich voorbeeldig buitenshuis en thuis is die dan onhandelbaar? Nou meestal voelen ze zich thuis veilig in hun eigen omgeving en dan uiten ze zich precies zoals zij denken dat goed is. Maar hoe pak ik negatief gedrag aan? Hieronder enkele tips:

  • Observeer het gedrag eerst, wat is er vooraf gegaan voordat me kind driftig werd, stel desnoods vragen, geef het kind een knuffel want soms is het alleen dat ze willen weten dat ze nog geliefd zijn;
  • Zelfvertrouwen, geef uw kind ook de ruimte om dingen zelf te ontdekken als wij steeds verbieden en waarschuwen dan geeft u het kind het gevoel dat hij niets kan en dat werkt dus negatief;
  • Probeer de behoeftes van uw kind te begrijpen en te volgen, wanneer u dat meestal door heeft dan kunt u ingrijpen voor dat de drama begint. U kunt uw kind afleiden door simpele dingen zoals vragen stellen of gewoon simpel aangeven dat mama of papa weet dat ze een lief kindje hebben dus laten we even zien waar ons lief kindje is;
  • Beloon positief gedrag en spreek erop aan, laat zien dat u het waardeert wanneer ze iets goed hebben gedaan en waardering kan ook simpel door een knuffel, een sticker of een beetje langer spelen
  • .Houd er rekening mee dat kinderen kopiëren dus dat wil zeggen dat als u ook gaat slaan of staat te schreeuwen dat dit gedrag op normaal zal lijken.

Wat je moet weten over de ontwikkeling van jongeren in de samenleving

De hedendaagse samenleving verschilt sterk met die in het verleden en treden de veranderingen er ook heel snel op. Binnen een korte tijdsspan raakt de mens geconfronteerd met veranderende factoren die een grote invloed uitoefenen op de wijze waarop we ons gaan moeten opstellen en ook onze toekomst voor een groot deel bepaalt. Vooral kinderen hebben het nu relatief “zwaar” te verduren vanwege de super dynamische samenleving en is het belangrijk dat ze daarbij op de nodige hulp kunnen rekenen. Kennis over alles wat zich daarbuiten afspeelt is daarbij doorslaggevend.

De invloed van de ouders neemt steeds verder af

Dit is wel hard om aan te horen, maar wordt dat ook vaak zelf in de hand gewerkt. Het ouderschap liet zich vroeger gelden met strenge regels en sancties die werden opgelegd bij het niet naleven van de regels. Er bestond daarover geen twijfel en wisten de kinderen daarom ook waar de grenzen voor hun gedrag en handelingen lagen. Het loopt tegenwoordig wel anders en wordt er vaker een oogje dichtgeknepen wanneer er opgemerkt wordt dat een kind over de scheef gaat. De grenzen worden dus verlegd en hebben invloeden van buiten een grotere invloed op jongeren van tegenwoordig. De media speelt hier een zeer belangrijke rol en zien we maar al te vaak dat gedrag wordt gekopieerd. Dit kan zowel zijn positieve en negatieve kanten hebben: het hangt er helemaal van af welke personen als ideaal gezien worden door zo een jongere.

Overigens is ook de omgeving (vrienden vooral) van groot belang bij de keuzes die er gemaakt zullen worden. Ga er daarbij nooit van uit dat het om uitsluitend personen gaat die jij als ouder misschien wel kent en van de buurt of de school zullen zijn. Met de ongelimiteerde toegang tot sociaal media kunnen er ook vriendschappen ontstaan met personen die de halve wereld verwijderd zijn en die je ook nooit fysiek ontmoet hebt en waar je vaak ook niet over af weet.

De techniek speelt dus een grotere rol

Al deze nieuwe vormen van contact houden (Facebook, Twitter), zijn mogelijk dankzij de snelle ontwikkelingen op het gebied van de techniek. Zo is een mobieltje met internetverbinding geen nieuwigheid meer en worden de meeste contacten ook zo gehouden. Persoonlijk eens een dagje langsgaan bij vrienden en familie wordt steeds minder en schept dit weer een andere band met betreffende personen. Een berichtje sturen via een van de vele soorten sociale media wordt al als voldoende gekenmerkt en zorgt dit ervoor dat jongeren zich steeds meer gesloten zullen opstellen.

Naast een minder strenge opvoeding en de toenemende invloed van media op jongeren in de samenleving is er natuurlijk ook de school als instituut waar er richting wordt gegeven aan de keuzes die er gemaakt dienen te worden. Het is op school dat de principes en ook de regels die er gelden binnen een maatschappij ook worden uitgelegd en heeft dit ook zijn invloed op de ontwikkeling van onze jongeren.

Ondanks de grote uitdagingen die er zijn voor de jongeren in de samenleving is het geen onbegonnen werk om daar jouw invloed op uit te kunnen oefenen. De verleidingen die er te vinden zijn op het gebied van sociaal media en verder alles wat er nog op het internet te vinden is, maken het wel tot een uitdaging en doet wat kennis over de psychologische aanpak nooit kwaad. School jezelf daarom altijd bij met de berg aan informatie die er te vinden is over deze manier van aanpakken en richting geven.

Hoe je om moet gaan met pijn in je ziel

We hebben als mens zeker momenten in ons leven meegemaakt die altijd bij gaan blijven, hoe hard je er ook aan gaat werken om het te vergeten. Het gaat in deze wel om minder prettige gebeurtenissen in het leven en zijn sommige zo diepgaand dat ze ook de ziel kunnen raken. Dit zal zeker van grote invloed zijn op de manier waarop je tegen het leven aankijkt en kan bij een verkeerde aanpak de pijn op een gegeven moment draaglijk worden waarbij niet alleen jezelf, maar ook jouw naasten er last van kunnen gaan ondervinden.

Hoe herken je zo een beschadigde ziel?

Het is belangrijk om eerst een goede zelfanalyse te maken om zo met de pijn om te leren gaan. Het eerste waar je naar zal moeten kijken is jouw gezondheidstoestand. Een gezond mens is zeker ook een weerspiegeling van de ziel en is dit ook het eerste waar jij je op zal moeten richten. Als je namelijk vaker ziek bent en de dokter niet duidelijk aan kan wijzen wat de exacte oorzaak is, zal je het wat dieper moeten zoeken. De ziel zal in de vorm van lichamelijke gebreken aangeven dat er wat mis is en zal je die tekenen nooit moeten negeren. Ook zal een beschadigde ziel er de oorzaak van zijn dat je een afkeer hebt of zelfs helemaal dichtklapt in sommige situaties. Het herkennen van een beschadigde ziel is nodig omdat men er soms niet bewust van is dat er zich in het verleden gebeurtenissen hebben afgespeeld die het geheugen snel heeft “verstopt”, maar waarvan de effecten nog altijd merkbaar zijn.

Meestal is de oorzaak wel snel aan te wijzen. Denk bijvoorbeeld aan een relatie waar jij al jouw hoop op had gevestigd en die geheel onverwachts werd beëindigd. Ook het kwijtraken van een innig geliefde bij een ongeval zorgt voor zware trauma’s die zijn sporen ook in de ziel achterlaten.

Natuurlijk kan je zo ook problemen herkennen bij personen om jou heen. Dit kan soms nog belangrijker zijn omdat je er zo tijdig bij kunt zijn om een helpende hand te bieden.

Acceptatie is vaker de beste manier

Omdat het gaat om gebeurtenissen die zich al hebben afgespeeld zal het ook niet eenvoudig zijn daar zand over te doen. Wat wel helpt is het luchten van je hart en is deze stap misschien wel de eerste die de pijn zal helpen te verzachten. Zoek daarvoor wel iemand uit met wie je in alle vertrouwelijkheid kunt praten. Een psychiater kan daarbij de juiste persoon zijn omdat die gelijk met een passend advies kan komen. Ook ben je er zeker van dat zelfs de meest intieme gebeurtenissen nooit ter ore zullen komen van derden en jouw geheimen dus wel veilig zijn.

Naast het kunnen uitpraten met de juiste persoon is ook de acceptatie en cruciaal deel voor het kunnen omgaan met de pijn in jouw ziel. Het hoe en waarom van de gebeurtenissen die de ziel alsmaar blijven pijnigen zijn daarbij van groot belang. Het zijn ook de vragen die, indien ze niet beantwoord worden, de grootste pijnen kunnen veroorzaken. Niet op alles is er echter een passend antwoord te vinden en zullen er zich veel gevallen voordoen waar het nooit duidelijk gaat worden waarom zo een gebeurtenis nou heeft plaatsgevonden en waarom het juist met jou of een geliefde moest gebeuren. In plaats van een eindeloze zoektocht naar het antwoord op deze vragen, is het accepteren van de gebeurtenis gewoon de beste manier om de pijn draaglijk te kunnen maken. Verdwijnen zal het naar alle waarschijnlijkheid nooit en is dat ook een illusie waar velen …