De geestelijke gezondheid van een loodgieter t.o.v. een professor

Bij het uitvoeren van werkzaamheden, ongeacht het beroep, zal er niet alleen fysiek, maar zeker ook mentaal het nodige vereist zijn om ervoor te zorgen dat alles naar wens verloopt en het werk geen ongewenste wending aan zal nemen. De geestelijke gezondheid is daarbij van groot belang en zal een loodgieter daarbij zeker niet onder mogen doen voor die van een professor. Het komt maar al te vaak voor dat men neerkijkt op beroepen waar er veel handenarbeid van te pas komt en heeft men geen idee hoeveel denkwerk er daarbij ook aan te pas komt.

Wat wordt onder de geestelijke gezondheid verstaan?

Een geestelijk gezond mens zal zich altijd lekker in zijn vel voelen en straalt dat gevoel ook uit naar zijn omgeving. Ook bij het uitvoeren van werkzaamheden zal dat te merken zijn omdat een mentaal stabiele persoon zich beter zal kunnen concentreren en er ook op zal toezien dat alles tot in de puntjes toe goed afgerond zal worden. Geestelijke ongezondheid zal zich op den duur ook manifesteren in de vorm van lichamelijke gebreken zoals hoofdpijn, duizeligheid en trillende handen. Dit zijn zeker geen lichaamsklachten die een loodgieter kan gebruiken tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden.

Een professor verricht dan wel niet zulke fysieke werkzaamheden als een loodgieter, maar is de geestelijke gezondheid ook van belang voor het wel kunnen functioneren van zo een persoon. Een nuchter denkvermogen is zeker geen luxe voor dit beroep en zal een professor die niet standvastig is in zijn argumenten niet serieus genomen worden.

Het werk van een professor eist dus meer van de geestelijke gezondheid?

Dat zou men wellicht denken, maar is het onderscheidt niet zo eenvoudig te maken. Beide beroepen vereisen op hun vlak een grote mate van nauwkeurigheid en consistentie en kan dit alleen bereikt worden wanneer het concentratievermogen niet beïnvloedt wordt door een slechte geestelijke gezondheid. Het werk van een professor mag zich dan wel op een compleet ander vlak bevinden dan die van een loodgieter, maar verlangen klanten van een goede loodgieter ook dat hij over het nodige inzicht beschikt om in moeilijke situaties snel de juiste beslissingen te kunnen nemen. Een bijkomend feit dat zeker niet over het hoofd mag worden gezien is dat er grotere consequenties verbonden zijn aan het verkeerd uitvoeren van werkzaamheden bij een loodgieter ten opzichte van een professor. Bij een loodgieter zal het bijvoorbeeld te merken zijn aan een niet goed functionerende verwarming of een leiding die daags na het plaatsen al gesprongen is.

De geestelijke gezondheid is voor ieder mens niet los te koppelen van de fysieke, maar zijn de symptomen niet zo eenvoudig waar te nemen. Bij het beroep van loodgieter zullen de werkzaamheden er zeker onder leiden met als gevolg grote schade en extra kosten. Een loodgieter in Arnhem zal dat zeker nooit overkomen omdat men er altijd erop toeziet dat de gezondheid altijd in een optimale conditie verkeert. Bij een professor zal het wel niet zo hard lopen en is er meer tijd beschikbaar om het probleem te achterhalen en op te lossen.

Page title: De geestelijke gezondheid van een loodgieter t.o.v. een professor

Leave a Reply

Your email address will not be published.