Hoe je om moet gaan met pijn in je ziel

We hebben als mens zeker momenten in ons leven meegemaakt die altijd bij gaan blijven, hoe hard je er ook aan gaat werken om het te vergeten. Het gaat in deze wel om minder prettige gebeurtenissen in het leven en zijn sommige zo diepgaand dat ze ook de ziel kunnen raken. Dit zal zeker van grote invloed zijn op de manier waarop je tegen het leven aankijkt en kan bij een verkeerde aanpak de pijn op een gegeven moment draaglijk worden waarbij niet alleen jezelf, maar ook jouw naasten er last van kunnen gaan ondervinden.

Hoe herken je zo een beschadigde ziel?

Het is belangrijk om eerst een goede zelfanalyse te maken om zo met de pijn om te leren gaan. Het eerste waar je naar zal moeten kijken is jouw gezondheidstoestand. Een gezond mens is zeker ook een weerspiegeling van de ziel en is dit ook het eerste waar jij je op zal moeten richten. Als je namelijk vaker ziek bent en de dokter niet duidelijk aan kan wijzen wat de exacte oorzaak is, zal je het wat dieper moeten zoeken. De ziel zal in de vorm van lichamelijke gebreken aangeven dat er wat mis is en zal je die tekenen nooit moeten negeren. Ook zal een beschadigde ziel er de oorzaak van zijn dat je een afkeer hebt of zelfs helemaal dichtklapt in sommige situaties. Het herkennen van een beschadigde ziel is nodig omdat men er soms niet bewust van is dat er zich in het verleden gebeurtenissen hebben afgespeeld die het geheugen snel heeft “verstopt”, maar waarvan de effecten nog altijd merkbaar zijn.

Meestal is de oorzaak wel snel aan te wijzen. Denk bijvoorbeeld aan een relatie waar jij al jouw hoop op had gevestigd en die geheel onverwachts werd beëindigd. Ook het kwijtraken van een innig geliefde bij een ongeval zorgt voor zware trauma’s die zijn sporen ook in de ziel achterlaten.

Natuurlijk kan je zo ook problemen herkennen bij personen om jou heen. Dit kan soms nog belangrijker zijn omdat je er zo tijdig bij kunt zijn om een helpende hand te bieden.

Acceptatie is vaker de beste manier

Omdat het gaat om gebeurtenissen die zich al hebben afgespeeld zal het ook niet eenvoudig zijn daar zand over te doen. Wat wel helpt is het luchten van je hart en is deze stap misschien wel de eerste die de pijn zal helpen te verzachten. Zoek daarvoor wel iemand uit met wie je in alle vertrouwelijkheid kunt praten. Een psychiater kan daarbij de juiste persoon zijn omdat die gelijk met een passend advies kan komen. Ook ben je er zeker van dat zelfs de meest intieme gebeurtenissen nooit ter ore zullen komen van derden en jouw geheimen dus wel veilig zijn.

Naast het kunnen uitpraten met de juiste persoon is ook de acceptatie en cruciaal deel voor het kunnen omgaan met de pijn in jouw ziel. Het hoe en waarom van de gebeurtenissen die de ziel alsmaar blijven pijnigen zijn daarbij van groot belang. Het zijn ook de vragen die, indien ze niet beantwoord worden, de grootste pijnen kunnen veroorzaken. Niet op alles is er echter een passend antwoord te vinden en zullen er zich veel gevallen voordoen waar het nooit duidelijk gaat worden waarom zo een gebeurtenis nou heeft plaatsgevonden en waarom het juist met jou of een geliefde moest gebeuren. In plaats van een eindeloze zoektocht naar het antwoord op deze vragen, is het accepteren van de gebeurtenis gewoon de beste manier om de pijn draaglijk te kunnen maken. Verdwijnen zal het naar alle waarschijnlijkheid nooit en is dat ook een illusie waar velen hun hoop op vestigen. In de drang de pijn enigszins te verzachten zoekt men naar een afleiding die soms funest kan zijn. Zo is drank- en drugsverslaving een goed voorbeeld en zijn er weer anderen die zich zodanig op hun werk storten dat ze nooit tijd over houden voor niet alleen hunzelf, maar ook iedereen om hun heen.

Pijn in de ziel weerspiegeld zich dus in de gemoeds- en gezondheidstoestand van een persoon en kan een goed gesprek wonderen verrichten. Zoek daarbij een psychiater op of iemand met wie je echt alles kan delen. Streef er ook niet naar om de pijn te vergeten, maar accepteer die zonder dat het jouw dagelijks leven gaat blijven beïnvloeden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.