Wat je moet weten over de ontwikkeling van jongeren in de samenleving

De hedendaagse samenleving verschilt sterk met die in het verleden en treden de veranderingen er ook heel snel op. Binnen een korte tijdsspan raakt de mens geconfronteerd met veranderende factoren die een grote invloed uitoefenen op de wijze waarop we ons gaan moeten opstellen en ook onze toekomst voor een groot deel bepaalt. Vooral kinderen hebben het nu relatief “zwaar” te verduren vanwege de super dynamische samenleving en is het belangrijk dat ze daarbij op de nodige hulp kunnen rekenen. Kennis over alles wat zich daarbuiten afspeelt is daarbij doorslaggevend.

De invloed van de ouders neemt steeds verder af

Dit is wel hard om aan te horen, maar wordt dat ook vaak zelf in de hand gewerkt. Het ouderschap liet zich vroeger gelden met strenge regels en sancties die werden opgelegd bij het niet naleven van de regels. Er bestond daarover geen twijfel en wisten de kinderen daarom ook waar de grenzen voor hun gedrag en handelingen lagen. Het loopt tegenwoordig wel anders en wordt er vaker een oogje dichtgeknepen wanneer er opgemerkt wordt dat een kind over de scheef gaat. De grenzen worden dus verlegd en hebben invloeden van buiten een grotere invloed op jongeren van tegenwoordig. De media speelt hier een zeer belangrijke rol en zien we maar al te vaak dat gedrag wordt gekopieerd. Dit kan zowel zijn positieve en negatieve kanten hebben: het hangt er helemaal van af welke personen als ideaal gezien worden door zo een jongere.

Overigens is ook de omgeving (vrienden vooral) van groot belang bij de keuzes die er gemaakt zullen worden. Ga er daarbij nooit van uit dat het om uitsluitend personen gaat die jij als ouder misschien wel kent en van de buurt of de school zullen zijn. Met de ongelimiteerde toegang tot sociaal media kunnen er ook vriendschappen ontstaan met personen die de halve wereld verwijderd zijn en die je ook nooit fysiek ontmoet hebt en waar je vaak ook niet over af weet.

De techniek speelt dus een grotere rol

Al deze nieuwe vormen van contact houden (Facebook, Twitter), zijn mogelijk dankzij de snelle ontwikkelingen op het gebied van de techniek. Zo is een mobieltje met internetverbinding geen nieuwigheid meer en worden de meeste contacten ook zo gehouden. Persoonlijk eens een dagje langsgaan bij vrienden en familie wordt steeds minder en schept dit weer een andere band met betreffende personen. Een berichtje sturen via een van de vele soorten sociale media wordt al als voldoende gekenmerkt en zorgt dit ervoor dat jongeren zich steeds meer gesloten zullen opstellen.

Naast een minder strenge opvoeding en de toenemende invloed van media op jongeren in de samenleving is er natuurlijk ook de school als instituut waar er richting wordt gegeven aan de keuzes die er gemaakt dienen te worden. Het is op school dat de principes en ook de regels die er gelden binnen een maatschappij ook worden uitgelegd en heeft dit ook zijn invloed op de ontwikkeling van onze jongeren.

Ondanks de grote uitdagingen die er zijn voor de jongeren in de samenleving is het geen onbegonnen werk om daar jouw invloed op uit te kunnen oefenen. De verleidingen die er te vinden zijn op het gebied van sociaal media en verder alles wat er nog op het internet te vinden is, maken het wel tot een uitdaging en doet wat kennis over de psychologische aanpak nooit kwaad. School jezelf daarom altijd bij met de berg aan informatie die er te vinden is over deze manier van aanpakken en richting geven.

Leave a Reply

Your email address will not be published.