Tips om het gedrag van uw kinderen positief te beïnvloeden

Als u zelf kinderen heeft dan weet u zelf ook dat het gedrag van kinderen heel vaak en per dag of zelfs moment kan verschillen. Als moeder van een peuter van twee jaar is het dagelijks omgaan met “tantrums” want zogenaamd is dit de peuter pubertijd? Wanneer houd dit eens op denken wij vaak. Maar het is niet altijd en de hele dag drama met de kids. Gelukkig kunnen wij ook met de juiste hand vaten leren hoe we hun gedrag kunnen beïnvloeden.

Negatief gedrag

Wij weten vaak genoeg niet hoe we moeten omgaan met negatief gedrag van ons kind. Het is natuurlijk best moeilijk als uw kind op de grond in de Albert Heijn ligt te rollen omdat het van jou geen chocolade reep mag. Wat wel goed is om de weten is dat achter het gedrag van kinderen er altijd iets schuilt, er is een reden voor dit gedrag. Vaak is het zo dat ze zich niet zo goed kunnen uiten, het is moeilijk voor hun om aan te geven wat ze voelen. Ze uiten dan hun misnoegen of hun wensen op de manier waarop zij denken dat het goed is.

Hoe zet ik negatief gedrag om in positief gedrag?

Wat ouders vaak horen is ook “ ow wat is jou kindje lief” en dan denk jij als ouder soms kom maar eens thuis kijken. Vaak genoeg gedragen kinderen zich erg “netjes” buitenshuis. Maar dan vraagt u zich ook af waarom gedraagt mijn kind zich voorbeeldig buitenshuis en thuis is die dan onhandelbaar? Nou meestal voelen ze zich thuis veilig in hun eigen omgeving en dan uiten ze zich precies zoals zij denken dat goed is. Maar hoe pak ik negatief gedrag aan? Hieronder enkele tips:

  • Observeer het gedrag eerst, wat is er vooraf gegaan voordat me kind driftig werd, stel desnoods vragen, geef het kind een knuffel want soms is het alleen dat ze willen weten dat ze nog geliefd zijn;
  • Zelfvertrouwen, geef uw kind ook de ruimte om dingen zelf te ontdekken als wij steeds verbieden en waarschuwen dan geeft u het kind het gevoel dat hij niets kan en dat werkt dus negatief;
  • Probeer de behoeftes van uw kind te begrijpen en te volgen, wanneer u dat meestal door heeft dan kunt u ingrijpen voor dat de drama begint. U kunt uw kind afleiden door simpele dingen zoals vragen stellen of gewoon simpel aangeven dat mama of papa weet dat ze een lief kindje hebben dus laten we even zien waar ons lief kindje is;
  • Beloon positief gedrag en spreek erop aan, laat zien dat u het waardeert wanneer ze iets goed hebben gedaan en waardering kan ook simpel door een knuffel, een sticker of een beetje langer spelen
  • .Houd er rekening mee dat kinderen kopiëren dus dat wil zeggen dat als u ook gaat slaan of staat te schreeuwen dat dit gedrag op normaal zal lijken.

Wat je moet weten over de ontwikkeling van jongeren in de samenleving

De hedendaagse samenleving verschilt sterk met die in het verleden en treden de veranderingen er ook heel snel op. Binnen een korte tijdsspan raakt de mens geconfronteerd met veranderende factoren die een grote invloed uitoefenen op de wijze waarop we ons gaan moeten opstellen en ook onze toekomst voor een groot deel bepaalt. Vooral kinderen hebben het nu relatief “zwaar” te verduren vanwege de super dynamische samenleving en is het belangrijk dat ze daarbij op de nodige hulp kunnen rekenen. Kennis over alles wat zich daarbuiten afspeelt is daarbij doorslaggevend.

De invloed van de ouders neemt steeds verder af

Dit is wel hard om aan te horen, maar wordt dat ook vaak zelf in de hand gewerkt. Het ouderschap liet zich vroeger gelden met strenge regels en sancties die werden opgelegd bij het niet naleven van de regels. Er bestond daarover geen twijfel en wisten de kinderen daarom ook waar de grenzen voor hun gedrag en handelingen lagen. Het loopt tegenwoordig wel anders en wordt er vaker een oogje dichtgeknepen wanneer er opgemerkt wordt dat een kind over de scheef gaat. De grenzen worden dus verlegd en hebben invloeden van buiten een grotere invloed op jongeren van tegenwoordig. De media speelt hier een zeer belangrijke rol en zien we maar al te vaak dat gedrag wordt gekopieerd. Dit kan zowel zijn positieve en negatieve kanten hebben: het hangt er helemaal van af welke personen als ideaal gezien worden door zo een jongere.

Overigens is ook de omgeving (vrienden vooral) van groot belang bij de keuzes die er gemaakt zullen worden. Ga er daarbij nooit van uit dat het om uitsluitend personen gaat die jij als ouder misschien wel kent en van de buurt of de school zullen zijn. Met de ongelimiteerde toegang tot sociaal media kunnen er ook vriendschappen ontstaan met personen die de halve wereld verwijderd zijn en die je ook nooit fysiek ontmoet hebt en waar je vaak ook niet over af weet.

De techniek speelt dus een grotere rol

Al deze nieuwe vormen van contact houden (Facebook, Twitter), zijn mogelijk dankzij de snelle ontwikkelingen op het gebied van de techniek. Zo is een mobieltje met internetverbinding geen nieuwigheid meer en worden de meeste contacten ook zo gehouden. Persoonlijk eens een dagje langsgaan bij vrienden en familie wordt steeds minder en schept dit weer een andere band met betreffende personen. Een berichtje sturen via een van de vele soorten sociale media wordt al als voldoende gekenmerkt en zorgt dit ervoor dat jongeren zich steeds meer gesloten zullen opstellen.

Naast een minder strenge opvoeding en de toenemende invloed van media op jongeren in de samenleving is er natuurlijk ook de school als instituut waar er richting wordt gegeven aan de keuzes die er gemaakt dienen te worden. Het is op school dat de principes en ook de regels die er gelden binnen een maatschappij ook worden uitgelegd en heeft dit ook zijn invloed op de ontwikkeling van onze jongeren.

Ondanks de grote uitdagingen die er zijn voor de jongeren in de samenleving is het geen onbegonnen werk om daar jouw invloed op uit te kunnen oefenen. De verleidingen die er te vinden zijn op het gebied van sociaal media en verder alles wat er nog op het internet te vinden is, maken het wel tot een uitdaging en doet wat kennis over de psychologische aanpak nooit kwaad. School jezelf daarom altijd bij met de berg aan informatie die er te vinden is over deze manier van aanpakken en richting geven.…

Hoe je om moet gaan met pijn in je ziel

We hebben als mens zeker momenten in ons leven meegemaakt die altijd bij gaan blijven, hoe hard je er ook aan gaat werken om het te vergeten. Het gaat in deze wel om minder prettige gebeurtenissen in het leven en zijn sommige zo diepgaand dat ze ook de ziel kunnen raken. Dit zal zeker van grote invloed zijn op de manier waarop je tegen het leven aankijkt en kan bij een verkeerde aanpak de pijn op een gegeven moment draaglijk worden waarbij niet alleen jezelf, maar ook jouw naasten er last van kunnen gaan ondervinden.

Hoe herken je zo een beschadigde ziel?

Het is belangrijk om eerst een goede zelfanalyse te maken om zo met de pijn om te leren gaan. Het eerste waar je naar zal moeten kijken is jouw gezondheidstoestand. Een gezond mens is zeker ook een weerspiegeling van de ziel en is dit ook het eerste waar jij je op zal moeten richten. Als je namelijk vaker ziek bent en de dokter niet duidelijk aan kan wijzen wat de exacte oorzaak is, zal je het wat dieper moeten zoeken. De ziel zal in de vorm van lichamelijke gebreken aangeven dat er wat mis is en zal je die tekenen nooit moeten negeren. Ook zal een beschadigde ziel er de oorzaak van zijn dat je een afkeer hebt of zelfs helemaal dichtklapt in sommige situaties. Het herkennen van een beschadigde ziel is nodig omdat men er soms niet bewust van is dat er zich in het verleden gebeurtenissen hebben afgespeeld die het geheugen snel heeft “verstopt”, maar waarvan de effecten nog altijd merkbaar zijn.

Meestal is de oorzaak wel snel aan te wijzen. Denk bijvoorbeeld aan een relatie waar jij al jouw hoop op had gevestigd en die geheel onverwachts werd beëindigd. Ook het kwijtraken van een innig geliefde bij een ongeval zorgt voor zware trauma’s die zijn sporen ook in de ziel achterlaten.

Natuurlijk kan je zo ook problemen herkennen bij personen om jou heen. Dit kan soms nog belangrijker zijn omdat je er zo tijdig bij kunt zijn om een helpende hand te bieden.

Acceptatie is vaker de beste manier

Omdat het gaat om gebeurtenissen die zich al hebben afgespeeld zal het ook niet eenvoudig zijn daar zand over te doen. Wat wel helpt is het luchten van je hart en is deze stap misschien wel de eerste die de pijn zal helpen te verzachten. Zoek daarvoor wel iemand uit met wie je in alle vertrouwelijkheid kunt praten. Een psychiater kan daarbij de juiste persoon zijn omdat die gelijk met een passend advies kan komen. Ook ben je er zeker van dat zelfs de meest intieme gebeurtenissen nooit ter ore zullen komen van derden en jouw geheimen dus wel veilig zijn.

Naast het kunnen uitpraten met de juiste persoon is ook de acceptatie en cruciaal deel voor het kunnen omgaan met de pijn in jouw ziel. Het hoe en waarom van de gebeurtenissen die de ziel alsmaar blijven pijnigen zijn daarbij van groot belang. Het zijn ook de vragen die, indien ze niet beantwoord worden, de grootste pijnen kunnen veroorzaken. Niet op alles is er echter een passend antwoord te vinden en zullen er zich veel gevallen voordoen waar het nooit duidelijk gaat worden waarom zo een gebeurtenis nou heeft plaatsgevonden en waarom het juist met jou of een geliefde moest gebeuren. In plaats van een eindeloze zoektocht naar het antwoord op deze vragen, is het accepteren van de gebeurtenis gewoon de beste manier om de pijn draaglijk te kunnen maken. Verdwijnen zal het naar alle waarschijnlijkheid nooit en is dat ook een illusie waar velen …